Các Kĩ Thuật Caching Tăng Tốc Website WordPress Của Bạn

Xin chào mọi người, hiện nay có rất nhiều kĩ thuật caching trợ giúp một website đạt được tốc độ tối đa trên web hosting của mình, tuy nhiên chúng có từng ưu điểm và nhược điểm riêng chúng ta cần phải biết để sử dụng nó đúng mục đích hoặc thích hợp với mong đợi chúng ta !


Mô phỏng những kỹ thuật cache ở một server

 

Hiện tại ta có nhiều những plugin cache như WP Super Cache hoặc W3 Total Cache hay WP Rocket, đều tích hợp trọn vẹn nhiều công dụng cache như dưới đây, giúp chúng ta tự xem xét để tăng tốc trang WordPress bởi mình lên mức cao nhất có thể !

HTML Caching

Là kỹ thuật cache chủ yếu nhất, bởi vì nó dễ hiểu nhất, bất kì một plugin nào cũng hỗ trợ kỹ thuật cache này một cách hoàn hảo, đây là cách đưa ra rất nhiều tệp tin tĩnh HTML ở tiến trình khách hàng viếng thăm, ngay khi nhiều phiên sau đó, core luôn lấy nhiều file html tĩnh ở trên bộ cache này phục vụ người dùng mà không phải chạy bất kì một công dụng nào khác nữa, điều này giúp Server giảm bớt tối đa cả PHP và SQL.

Nhược điểm của kĩ thuật này là không thể lưu nhiều tập tin động, Session hoặc Cookie đều bị lưu nếu con người cấu hình sai, thông thường nhiều plugin như WP Super Cache thì cho phép các bạn cấu hình cho qua cache cho người dùng đăng nhập, hoặc thêm nhiều trang không cần cache như giỏ hàng vào trên danh sách không lưu cache !

Nhược điểm nữa của kỹ thuật này chính là chúng làm cho ổ cứng bận rộn liên tục, ghi và đọc, không phải tốn CPU và RAM nhưng lại tốn công ghi vào ổ đĩa, nếu có ổ SSD sẽ lại chẳng phải là câu chuyện lưu tâm vì tốc độ ổ đĩa SSD cao hơn nhiều lần so với HDD server !

Browser Cache

Đây là kỹ thuật cache ở trong chính trình duyệt của người dùng, kĩ thuật này tỏ ra ưu điểm lớn vì server không cần phải phục vụ quá các mà vẫn đạt được kết cục , ví dụ như người bạn bắt trình duyệt bởi người tham quan lưu ảnh ở trong vòng 1 năm, lưu tệp tin css và javascript trong vòng 1 tháng, vậy luôn sau thời gian hết hạn đó trình duyệt mới tải lại những tài nguyên, giúp tăng tốc website đáng kể !

Tuy nhiên , nhược điểm bởi kỹ thuật này chính là cache nằm ở trong trình duyệt người dùng, muốn xóa cache thì một là người dùng xóa cache, hai là trang web của con người thay đổi những file tĩnh này, phải đổi tên mới lưu cache mới, vì thế các bạn nào chưa quen với cách này sẽ cứ mặc sức chỉnh sửa, xong khách nhìn tha hồ lỗi 

Database Caching

Đây là cách cache kết thúc cơ sở dữ liệu, ở trên một phiên thâm nhập bởi người dùng thường có từ 70 truy vấn là thấp nhất cho với 1000 truy vấn với cơ sở dữ liệu, và nếu blog của chúng ta có cả ngàn người online cùng lúc sẽ quả tình là một kết quả, Hosting của rất nhiều bạn thì hỏi 1000 lần x số người truy nhập rất nhiều truy vấn tới cơ sở dữ liệu, người chúng ta cache các truy vấn này để phục vụ được nhanh nhất !

Quan tâm cache những truy vấn lại là cực kỳ lớn,  bởi trong một website, database là thằng chậm chân nhất trên tất cả, vì nó còn có bảng, hàng và kìm giữ, lại còn phải tìm đúng recode mà người dùng đang cần nữa hóa ra nó thành chậm chạp !

Người bạn nghĩ tới chuyện cache cả bảng, cache một hàng và cache một dữ liệu nào đó đã truy vấn lại, nếu truy vấn tiếp nó mãi lấy mãi cái kết quả đó.

Nhược điểm là tốn RAM ghê rợn, và nó chỉ làm trên cấp server, thí dụ thằng vietdex.net của ITgreen chạy ở Server riêng của ITgreen sẽ nó nhanh kinh khủng, ấy là do ITgreen đã cache mọi thứ ở trong đó có cả Database, còn ở trên host chúng ta không tiến hành được.

Trường hợp áp dụng trong host, mãi nhiều database được lưu thành tệp tin tĩnh, việc đọc file dài ngày không nên gì đọc table nên cache hay không cache ý nghĩa không cao.

Object Caching

Đây là kĩ thuật lưu cache dưới dạng ở bộ nhớ hoặc trong ổ đĩa những Object – đối tượng – của cơ sở dữ liệu hoặc của một tệp tin, kĩ thuật này được WordPress phát triển sẵn trên core.

Kỹ thuật này chẳng có gì mới, khi mà Drupal còn có cơ chế Object Caching ngay từng block, và người mọi người đánh giá cao cache bởi Drupal hơn WordPress hết sức các vì nó linh động hơn và chạy tốt hơn, nó cache từng block một.

Trên WordPress chúng ta làm việc với Object Cache như thế này:

$result = wp_cache_get( ‘my_result’ );if ( false === $result ) $result = $wpd // Do something with $result; Và nó cũng chỉ hoạt động thực sự tốt khi có sự hỗ trợ của các plugin như W3 Total Cache, Memcached Object Cache, APC Object Cache …

Hiện tại website của ITgreen và các trang khác đang sử dụng tất cả các kỹ thuật caching trên, nhằm đạt hiệu năng cao nhất cho con hosting của mình !

Các bạn có thể cần phải có sự hỗ trợ của các plugin cache trên WordPress để đạt được hiệu quả như ý, gần đây thấy có thằng WP Rocket nổi lên như là một plugin tốt nhất cho WordPress về caching !

Chúc các bạn thành công !

Gọi điện0917.510.599

zalo zalo