Dịch Vụ Domain – Tên Miền


Đối với tên miền mua tại ITGREEN, bạn sẽ có được những dịch vụ miễn phí. Chúng tôi cung cấp một nền tảng công nghệ đáng tin cậy và an toàn, giải pháp để quản lý tên miền của bạn và các dịch vụ giá trị gia tăng.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN :

TÊN MIỀN ĐĂNG KÝ MỚI GIA HẠN
.vn 750.000đ/năm 470.000đ/năm
.com.vn 650.000đ/năm 350.000đ/năm
.net.vn | .biz.vn 650.000đ/năm 350.000đ/năm
.name.vn 80.000đ/năm 50.000đ/năm
.edu.vn 470.000đ/năm 250.000đ/năm
.org.vn | .gov.vn  | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính 470.000đ/năm 250.000đ/năm
.com | .net 340.000đ/năm 340.000đ/năm
.org 330.000đ/năm 330.000đ/năm
.info 310.000đ/năm 400.000đ/năm
0917.510.599 0917.510.599