Thiết Kế Logo

Logo là biểu tượng, là linh hồn của toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của một doanh nghiệp. Một logo được thiết kế nhằm tạo ra sự nhận biết ngay tức thời, tạo ra sự tin tưởng, lòng trung thành và ẩn chứa các thông điệp của thương hiệu đối với khách hàng. Ngoài ra, logo còn được sử dụng để phân biệt giữa thương hiệu này với thương hiệu khác trong kinh doanh.