Trương Quốc Thông-6/3/2015

Người gửi :Trương Quốc Thông
Ngày gửi :6/3/2015
Phone :0963337864
Email :1413846@hcmut.edu.vn
Công ty :
Nội dung :Tôi muốn lập 1 trang web để bán điểm ảnh, Công ty có thể giúp tôi thiết kế 1 trang web tạo 1 triệu 500 nghìn pixel được không? Nếu được tôi sẽ gửi yêu cầu chi tiết và kí hợp đồng. Xin cảm ơn

Hotline: 0868 64 92 67


Tư vấn kỹ thuật : 0917 510 599