Phan Hải Anh Trí-10/3/2015

Người gửi :phan hải anh trí
Ngày gửi :10/3/2015
Phone :0987449702
Email :phanhaianhtri1990@gmail.com
Công ty :
Nội dung :tôi muốn làm một trang web đơn giản
nội dung giống với trang bangada.net nhưng thiết kế đơn giản hơn
tôi muốn được một nhân viên nào đó cùng tôi trao đổi.
trang web có thể up hình, video và viết vài dòng chữ cho từng sản phẩm và cũng có thể gỡ xuống, thay đổi dễ dàng.